غزل تازه من

غزل تازه من تازه شدن از لج تو

گفته باشم پس از اين ،نه تو، نه من از لج تو

تو که با مستی هفتاد و دو تن رقصيدی

شده ام عاشق هفتاد و دو تن از لج تو

گفتی از مرد دهل دار بدت آمده است

پس بيا  اين دهل و دن دددن از لج تو

زدم آتش به همه مال و منالم ليلا

عکس ليلا سه عدد بيست و من از لج تو

آخرين بيت غزل خود کشی من شده است

هی نپرس از لج کی قاعدتا از لج تو

  
نویسنده : سمن ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢