بگـــو به باد پرش را تکـــان تکـــان بدهد

بگـــو به ابــر کـه باران بــی امـــان بدهد

چه بی قرار و چه بيگانه مانده ايم،ای کاش

کســـی بيـايد و ما را به هم نشان بدهد

کســـی بيـــايد و ما را به کوچـــه ها ببرد

به مــا برای رسيـــدن به هم تــوان بدهد

بگو،مگر برســـاند کســـی به گوش خدا

که از نگاهش سهمی به عاشقان بدهد

بـرای هــر دل تنـــها دلــی رديـــف کــنـد

به هر نگـــاه جـــوان يار مهــــربان بدهـد

خدا که اينهمه خوب است کاش امر کند

کمی زمانه به ما روی خوش نشان بدهد

ناصر حامدی

 

  
نویسنده : سمن ; ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥