زندگی

زندگی چيست؟


زندگی زمزمه يک چشمه


زندگی نغمه يک گنجشک است


زندگی آبی ِآب


زندگی سبزیِ يک باغچه است


زندگی خنده يک کودک ناز


زندگی شادی يک پروانه است


زندگی راز ميان من و پروانه و گل


زندگی سوختن و ساختن است


  
نویسنده : سمن ; ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢