تنهایی تو و غزل من_دو چیز نیست

 

زین توامان_همیشگی من گریز نیست

 

همواره ما شبیه به هم دوره می شویم

 

با آن شباهتی که در آیینه نیز  نیست

 

"گاهی دلم برای خودم تنگ می شود"

 

دایم برای تو _که جز اینم عزیز نیست

 

آرامشی به خشم تو دیروز دیده ام

 

امروز با کسی غزلم در ستیز نیست

 

مانند برگ ریختی و ریختم ولی

 

پاییز هم همیشه چنین برگ ریز نیست

 

بی بانگ صور خواب من آشفته گشته است

 

گوشم دگر به زمزمه ی رستخیز نیست

 

 

 

محمد علی بهمنی

 

  
نویسنده : سمن ; ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳