مژه به مژه باز شو آخر دو چشم ناز

 

وا کن دری به غربت شاعر دو چشم ناز

 

مصرع به مصرع از پی هم بیت شو مرا

 

بیتی که از ازل متبادر دو چشم ناز

 

ای ناسروده ی متوارد طلسم شعر

 

ای در خیال نا متصور دو چشم ناز

 

ای جنگلان توأم هم سبز هم و سیاه

 

دو طوطی و دو مرغ مهاجر دو چشم ناز

 

می قهوه خانه های سر راه توأمان

 

دو چشم خوش،دو چشم مخدر،دو چشم ناز

 

هر یک در اول آخر راه ازل ابد

 

هر دو پناه جان مسافر دو چشم ناز

 

ای زن فرشته!نیمه ی ماه آفتابیت

 

آیا کجاست باطنِ ظاهر؟دو چشم ناز

 

آیا نمی شوی متمایل به آه من

 

ابروی نازک متغیر دو چشم ناز؟

 

ای هر دو تا یکی و یکی نه دو لا اله

 

شرک یگانه!مطلق کافر!دو چشم ناز

 

ای هر دو شاعران قدیم ازل که با

 

آخر زمان شدید معاصر دو چشم ناز

 

پس یا شما به دفتر من یک غزل شوید

 

یا من بدل شوم به دو شاعر دو چشم ناز

 

 

محمد سعید میرزایی

 

  
نویسنده : سمن ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۳