بيا ييد...

بياييد تا يار هم ‌،غمخوار هم و مونس و هميار هم باشيم. به خلوت تنهايی هم سری بزنيم تا از حال درون هم با خبر باشيم. بيا ييد با هم سری به مدرسه ی عشق بزنيم تا بتوانيم مانند شاگردان آن مدرسه عاشق باشيم. بياييد به باغچه ی دلمان سری بزنيم و ريشه کن کنيم علفهای بيهوده اش را.بيا ييد با هم مهربان باشيم گلهايمان را دوست داشته باشيم و نگذاريم کسی به آنها آسيبی برساند. بياييد اگر خود را گل می دانيم نگذاريم کسی گلبرگهايمان را از ما جدا کندتا سجاده هايمان پر از عطر گل نرگس شود.بيا ييد با مرواريد های چشم عاشقان خدا تسبيحی از عشق بسازيم و با آن ذکر عاشقی بگوييم.
بياييد به قران هايمان سری بزنيم و نگذاريم کسی آنها را از ما جدا کندو به قول حافظ «هواداران کويش را چو جان خوشتن دانيم».
بيا ييد سری به هر چه زيباست بزنيم تا زيبايی اش را بيابيم. بيا ييد سری بزنیم به زندگی نامه «فاطمه ی زهرا (س)» و او را در زندگی الگوی خود قرار دهيم.
بيا ييد به کوچه باغ های دوستی و محبت سری بزنيم و از سروها آزادگی را بياموزيم.
بیایید برای هم دعا کنیم تا از عبادت دوست لذت ببریم.
بیایید از هم کینه ای به دل نداشته باشیم.مانند برف سفید وبی آلایش باشیم مانند کبوتر با سخاوت و مثل قطره به دنبال دریا شدن باشیم و چون باران با برکت همانند رود روان باشیم و مثل اشک پاک .


  
نویسنده : سمن ; ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٢